PANDEMISIKRING NU – TRYGHED I MORGEN

Sikring af indeklima og det fysiske arbejdsmiljø

Baggrund og Udfordringer​

Denne hjemmeside udforsker vigtigheden af Pandemisikring og Mekanisk Afstand gennem sikring af offentlige bygninger og virksomheders luftkvalitet ved hjælp af professionel luftrens og indeklimaforbedringer.

 

I begyndelsen af pandemien var fokus primært rettet mod personlige beskyttelsesforanstaltninger som mundbind og testning. Med opdagelsen af luftbåren smitte begyndte diskussionen om ventilation og indeklima at tage fart. 

 

USA’s Clean Air in Buildings Challenge, lanceret som en del af COVID-19-beredskabsplanen, er et bemærkelsesværdigt skridt i retning af at forbedre indeklimaet og mindske smittespredningen. Den anerkendte medicinske publikation, The Lancet, har også udgivet anbefalinger til sunde bygninger, der har potentiale til at gavne både i pandemier og i hverdagen.

 

I løbet af coronapandemien har vi lært, hvor afgørende det er at tage hånd om vores indendørs miljø for at mindske smittespredningen og beskytte sundheden. Mens tidlige tiltag som brug af mundbind, testning og vaccination var i fokus, er der voksende erkendelse af, at luftbårne partikler spiller en væsentlig rolle i smitteoverførsel. Et sundt indeklima og effektiv ventilation er nu blevet hjørnestenene i pandemisikring af bygninger.

 

Denne hjemmeside udforsker vigtigheden af Pandemisikring og Mekanisk Afstand gennem sikring af offentlige bygninger og virksomheders luftkvalitet ved hjælp af professionelle luftrens og indeklimaforbedringer.

The Lancet's Anbefalinger

The Lancet’s anbefalinger udgør et praktisk fundament for at opnå sunde bygninger. Disse anbefalinger er både nemme at implementere og har potentiale til at reducere smittespredning under pandemier og forbedre det generelle indeklima og brugernes sundhed i dagligdagen.

 

Se anbefalingerne her

Implementering i Danmark

Hver af The Lancet’s fire anbefalinger er relevante for danske bygningsejere og -brugere. Vedligeholdelse af ventilationssystemer og regelmæssig inspektion er afgørende for optimal funktion. Øget indtag af udeluft er en potentiel udfordring, og valget mellem naturlig og mekanisk ventilation er en afvejning af fordele og ulemper. Filtreringssystemer og luftrensning spiller også en afgørende rolle, både i pandemisituationer og i almindelig brug.

Vejen Fremad

At skabe mere robuste bygningssystemer, der beskytter indendørs miljø og sundhed, er afgørende. Indarbejdelsen af disse principper i bygningsreglementet vil forberede os bedre på fremtidige pandemier. Derudover vil forbedret indeklima ikke kun gavne sundheden, men også arbejdspræstation og indlæring.

Konklusion

Pandemisikring af bygninger handler ikke kun om at håndtere pandemier, men også om at skabe et sundere og mere sikkert indeklima generelt. Ved at følge The Lancet’s anbefalinger og implementere sundhedsfremmende foranstaltninger kan vi forme bygninger, der beskytter os under uventede situationer og fremmer vores trivsel.

Kontakt os for at høre mere i dag

 

Jimmy Chr. Link
Fagchef Indeklima & Luftkvalitet
Airgle® Med, G. Pandemisikring

 

Du kan også se mere på renluft.dk

Mobil: 24 91 80 80
E-mail: jl@gchc.dk 
Web: www.gchc.dk 

Kontakt os for at høre mere i dag

 

Jimmy Chr. Link
Fagchef Indeklima & Luftkvalitet
Airgle® Med, G. Pandemisikring

Du kan også se mere på renluft.dk

 

Mobil: 24 91 80 80
E-mail: jl@gchc.dk 
Web: www.gchc.dk